ehdot

iBake OyWEBHOTELLIEN SOPIMUSEHDOT - 01.01.2021

Allakuvattuja sopimusehtoja noudatetaan mikäli asiakkaan kanssa ei ole tehty erikseen muuta sopimusta.

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan iBake Oy: (jäljempänä Palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin (jäljempänä Palvelu). Sopimuksen osapuolina ovat Palveluntarjoaja ja palveluntarjoajan tarjoamaa palvelua tai tuotetta käyttävä taho (jäljempänä Asiakas). Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua tässä sopimuksessa mainituin ehdoin. Nämä ehdot astuvat voimaan 21.11.12 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

2. Palvelun toimittaminen
Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle Asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakas hyväksyy toimituksen ja nämä sopimusehdot maksamalla palvelusta saadun laskun ja ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi asiakas-suhteen muodostuttua. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

3. Palvelun sisältö
Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä toimenpiteistä veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti jollei muuta ole sovittu. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
Korvausvastuu Palveluntarjoajan toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista rajoittuu korkeintaan Asiakkaan palvelun kuukauden palvelumaksujen suuruiseen rahamäärään. Välillisiä ja varallisuuteen tai kolmansien osapuolten toiminnasta aiheutuneita vahinkoja palveluntarjoaja ei korvaa. Mahdollisessa virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta ohjelmistoista tai niiden ajanmukaisuudesta, tietosisällöstä, tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä, laiminlyönnistä tai Palvelun virheellisestä käytöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista. Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden sulkea joko määräajaksi tai kokonaan asiakkaalle varatun palvelun viipyvinen maksusuorituseten takia.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Asiakkaan viipyvän laskun maksun johdosta suljetun palvelun tai kuoleutumisajan (expiration day) yli vanhenemaan päässeet domainin uudelleen aktivointi eli avaus laskutetaan erikseen ja kulloinkin voimassaolevan ja Palveluntarjoajan sivustolla näkyvän hinnaston mukaan. Maksamalla palveluista muodotuneen laskun asiakas myös ilmaisee hyväksyneensä nämä ehdot.

5. Palvelun irtisanominen
Palvelu tulee irtisanoa kirjallisesti joko kirjeitse tai sähköpostilla alla olevia ositetietoja käyttäen viimeistää 1 kk ennen meneillään olevan jakson päättymistä. Muussa tapauksessa palvelu jatkuu automaattisesti aina +12 kk kerrallaan.
 

iBake Oy - PL 261 - 00121 Helsinki -  netti (at) sivu.fi -  0500-110011  -  www.sivu.fi  -  y: 3122664-3