EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen yrityksessä: Sunset Avenue.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Sunset Avenue (myöhemmin palveluntarjoaja) täyttää asetuksen mukaiset velvoitteet ja noudattaa kaikilta osin mainittua tietosuoja-asetusta. palveluntarjoaja toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä omien asiakas- ja markkinointirekistereidensä osalta. Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.


Rekistereiden suojaus
Vastaamme tallentamistamme henkilötiedoista, emmekä luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Paperiaineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä palveluntarjoajan palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Henkilöstölle on laadittu ohjeistus asetuksen mukaisista tietosuojakäytännöistä.  Jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia omassa työssään, että tietosuojaohjeistuksia noudatetaan.


Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen tarkistuspyyntö on toimitettava palveluntarjoajalle: kirjallisena ja tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Pyrimme vastaamaan asiakkaalle kirjallisesti EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiaan liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: netti @ sivu.fi